Algemene ouderavond: 18-10-2018

Ouders in de school

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse ouderavond op donderdag 18 oktober, locatie Meeuwenstraat. Op deze avond lichten we onder andere toe wat er gedaan wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. Maar er is meer… onder het genot van een hapje en een drankje beantwoorden we al je vragen over hoe je als ouder kunt bijdragen aan activiteiten op school, ook als je slechts een enkele keer in het schooljaar tijd kunt vrijmaken. Vele handen maken tenslotte licht werk.

Locatie: Meeuwenstraat

Tijd: 20.00 – 21.00

Onderwerpen: Afsluiting financieel jaar, goedkeuring begroting en ouderparticipatie

Graag tot donderdag!

De ouderraad