Nieuwsbrief 18

14 juni 2024

Nieuws voor de periode
15 t/m 28 juni 2024

Agenda

18 jun t/m 21 juni: groep 8 naar Ameland
24 jun t/m 28 juni: evaluatiegesprekken groep 1 t/m 7
24 jun Schoolfotograaf voor groepsfoto’s locatie Dr. Benthemstraat
24 jun Schoolfotograaf voor groep 8. Zie ook kopje ‘Schoolfotograaf’.
24 jun MR vergadering
25 jun Schoolfotograaf voor groepsfoto’s locatie Meeuwenstraat
26 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat. Aparte brief volgt.
28 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat. Aparte brief volgt.
08 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat. Aparte brief volgt.
09 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat. Aparte brief volgt.
10 jul Wenochtend nieuwe groepen. Groep 8 vrij!
18 jul Spelletjesdag alle groepen
18 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
02 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Evaluatiegesprekken (herhaling)

Vandaag hebben alle leerlingen het verslag mee hun verslag meegekregen.
In de week van 24 t/m 28 juni vinden de evaluatiegesprekken plaats voor groep 1 t/m 7. Voor groep 8 zijn deze gesprekken facultatief. De uitnodiging hiervoor ontvangt u in Parro.
Gesprekken groep 1 t/m 4
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Gesprekken groep 5 t/m 7 en eventueel groep 8
Voor de groep 5 t/m 8 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt dit schooljaar de groepsfoto’s maken op de volgende data:
– 24 juni op locatie Dr. Benthemstraat.
– 24 juni voor groep 8 van beide locaties met hun leerkrachten om 15.00 uur op locatie
Dr. Benthemstraat.
– 25 juni op locatie Meeuwenstraat.
De achtste groepers van locatie Meeuwenstraat vertrekken maandag 24 juni meteen na schooltijd met hun leerkracht naar locatie Dr. Benthemstraat. Wilt u uw achtste groeper daarom die dag met de fiets naar school laten gaan?
Let op: wij laten alleen leerlingen fotograferen waarvoor toestemming is verleend. Dit kunt u aangeven in Parro onder ‘instellingen’. Wilt u kijken of dit goed staat ingesteld?