Binnen Het Zeggelt zijn veel ouders actief. Ze helpen met praktische zaken, denken mee over het beleid van de school en begeleiden kinderen bij activiteiten. Daar zijn we erg blij mee, want uiteindelijk brengt uw kind heel wat uren door bij ons. Dan is het fijn voor uw kind(eren) als u betrokken bent bij de school. Maar ook voor ons team is uw hulp onmisbaar.

De ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Daar leest u hieronder meer over.