Nieuwsbrief 11

16 februari 2024

Nieuws voor de periode
17 feb t/m 8 mrt 2024

Agenda

19 feb t/m 23 februari: Voorjaarsvakantie
04 mrt t/m 08 maart: Week van de lentekriebels
04 mrt t/m 08 maart: Voortgangsgesprekken voor alle groepen, waarin groep 8 ook het definitief advies VO ontvangt
04 mrt Deelname Risk Factory groep 8
04 mrt De groepen van Esther/Simone en Bertje/Jetty gaat naar de voorstelling ‘Swan Lake’ in het Wilminktheater
11 mrt Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
11 mrt MR vergadering
11 mrt OR vergadering
13 mrt Open dag
19 mrt GMR vergadering
20 mrt Onderwijsdag Consent. Alle leerlingen vrij
21 mrt De groep van Bertje/Jetty voert de musical ‘Professor Proflovsky en de vier seizoenen’ op
26 mrt en 27 mrt: Aanmelddagen VO voor groep 8
27 mrt De groep van Marja/ Annemiek voert de musical ‘Wij gaan op berenjacht’ op
28 mrt Paasfeest. De schooldag is van 8.00 tot 14.00 uur
29 mrt t/m 01 apr: Goede Vrijdag en Pasen

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Quint, Amelie, Sam, Julia, Jop en Novéy. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Stedelijke voorleeswedstrijd

Op woensdag 14 februari vond het tweede deel van de stedelijke voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Fien las als winnaar van de locatie Meeuwenstraat voor uit ‘De zoute goudvis’ van Paul Biegel. Fien heeft het zo goed gedaan, dat zij doorgaat naar de regionale ronde op
5 maart in Haaksbergen. Fien, veel succes en leesplezier gewenst!

Schaaktoernooi

Woensdag 7 en 14 februari hebben in totaal 14 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van beide locaties deelgenomen aan het Enschedees schoolschaaktoernooi. Het schaken is enorm populair geworden en vooral in de bovenbouw was het maximum bereikt met 100 leerlingen van verschillende scholen. Ze speelden 7 wedstrijden van 15 minuten. Na elke ronde werden de punten bij elkaar opgeteld waardoor je later in het toernooi tegen tegenstanders van gelijke sterkte speelde. Het was een geslaagde middag.

De gesprekkencyclus en het verslag

Door de invoering van het nieuwe leerlingvolgsysteem IEP in de midden- en bovenbouw wordt de gesprekkencyclus en het verslag aangepast. Het verslag van februari wordt vervangen door het voortgangsgesprek.
De startgesprekken hebben in november plaatsgevonden. In dit gesprek is de beginsituatie van uw kind besproken met daarbij voor het eerst het onderdeel ‘hoofd’ van de talentenkaart.
De voortgangsgesprekken worden in maart gehouden. In dit gesprek worden de vorderingen van de ontwikkeling van uw kind besproken met voor het eerst de onderdelen ‘hart’ en ‘handen’ van de talentenkaart. In april nemen we voor de tweede keer het onderdeel ‘hoofd’ af om de leergroei van uw kind te bepalen.
De evaluatiegesprekken worden in juni gehouden en daarbij ontvangt uw kind een verslag, passend bij de nieuwe leerlingvolgsystemen MijnKleuterGroep en IEP.

Voortgangsgesprekken

In de week van 4 t/m 8 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u na de voorjaarsvakantie in Parro.
Gesprekken groep 1 t/m 4
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Gesprekken groep 5 t/m 7
Voor de groepen 5 t/m 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit deze groepen bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

Definitief schooladvies groep 8

In de week van 4 t/m 8 maart vinden de gesprekken voor de schoolverlaters plaats. In dit gesprek wordt naast de ontwikkeling van uw kind ook het schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken. De uitslag van de doorstroomtoets IEP ontvangt school op 15 maart en is dus geen onderdeel van het schooladvies. Deze toets kan het definitieve advies wel ondersteunen. Valt het advies van de doorstroomtoets hoger uit dan het definitieve advies van school, dan wordt het advies van uw kind naar boven bijgesteld. De uitnodiging voor deze gesprekken ontvangt u na de voorjaarsvakantie in Parro.

Week van de lentekriebels

In de week van 4 maart wordt er schoolbreed aandacht besteed aan de ‘Week van de lentekriebels’. Het is een week voor scholen in het basis en speciaal onderwijs over weerbaarheid, relationele en (seksuele) vorming. Dit jaar is het landelijke thema: ‘Weerbaar online’. In deze week wordt hier door de leerkracht aandacht aan besteed.

Risk Factory

De leerlingen van groep 8 gaan op 4 maart op bezoek bij de Risk Factory op Vliegbasis Twente. Dit is een project in samenwerking met onder andere de brandweer Twente. De leerlingen zullen daar in groepjes een traject doorlopen. In nagebootste praktijksituaties ervaren de leerlingen van alles over veiligheid.

Open dag

Op woensdag 13 maart houden wij onze open dag van 9.00 tot 11.30 uur. Deze dag zijn belangstellenden welkom ter oriëntatie, maar ook u bent van harte welkom voor een gezellige ochtend op de school van uw kind(eren). Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om ervaringen te kunnen delen.

Schoonmaak Boerenkerkhof (ingezonden stuk)

Het duurt nog een paar weken, maar toch nodigen we u alvast van harte uit voor de schoonmaak van het Boerenkerkhof. Op 16 maart van 10.00 tot 12.00 uur steken we de handen weer uit de mouwen. Dit is een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en betrokkenen om er voor te zorgen dat het Boerenkerkhof er mooi uit blijft zien. Voor koffie, thee en schoonmaakspullen wordt gezorgd. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een heerlijke lunch.
In verband met de catering graag uiterlijk 11 maart aanmelden via Boerenkerkhof@wlzb.nl.