Nieuwsbrief 15

19 april 2024

Nieuws voor de periode
20 apr t/m 17 mei 2024

Agenda

22 apr De groep van Corinne/Adele neemt deel aan de workshop ‘De koning – is jarig’ van BIK-way
24 apr Vervolg voetbaltoernooi (groep 7+8)
24 apr De groep van Wieteke/Roel voert de musical ‘De verdwijning van de mislukte Barbie’ op
25 apr De groep van Daphne/Jacqueline voert de musical ‘Zwiepje Zwaluw’ op
26 apr Spelletjesochtend alle groepen
29 apr t/m 10 mei: meivakantie en Hemelvaart
13 mei Start bronzen weken
13 mei Start projectweken
13 mei MR vergadering
13 mei De groepen van Ellen/Nienke, Marijke/Veronique en Daphne/Jacqueline gaan naar
de voorstelling ‘Sokpopconcert’ van het Wilminktheater
15 mei Finale voetbaltoernooi (groep 7+8)
15 mei Start beeballtoernooi (groep 4+5)
15 mei Ouderavond
16 mei OR vergadering
20 mei Tweede Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij.
21 mei De groep van Marja/Annemiek gaat naar de voorstelling ‘Muk ziet ze groeien’ van
het Wilminktheater
22 mei Vervolg beeballtoernooi (groep 4+5)
24 mei Afsluiting projectweken
29 mei Groep 8: verkeersexamen (theorie)
29 mei Vervolg beeballtoernooi (groep 4+5)
31 mei Groep 8: verkeersexamen (praktijk)
03 jun Leerlingraad in deze week
03 jun Start avondvierdaagse
03 jun OR vergadering
05 jun Finale beeballtoernooi (groep 4+5)
07 jun Vrijmarkt
11 jun Schoolreisje onderbouw locatie Meeuwenstraat
13 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat
13 jun Groep 7 en 8: schoolvaardigheidsproeven op het Rutbeek
14 jun Verslag mee
18 jun t/m 21 juni: groep 8 naar Ameland

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: David en Ferre. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Spelletjesochtend alle groepen

Vrijdag 26 april is er voor alle groepen een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Beeballtoernooi

Vanaf woensdag 15 mei doen we mee aan het beeballtoernooi. Beeball is een voorloper van honk- en softbal. Het toernooi wordt gespeeld op het terrein van Tex Town Tigers aan de Kotkampweg. De eventuele finalerondes worden gespeeld op woensdag 5 juni. Wij wensen de deelnemers veel succes en plezier.

Buitenlesdag

Vorige week dinsdag was de Nationale Buitenlesdag. In alle groepen waren er verschillende buitenactiviteiten georganiseerd. Er zijn wandelingen gemaakt, taal- en rekenactiviteiten hebben buiten plaatsgevonden, er was een uitje naar de kinderboerderij en overal lazen leerlingen lekker in het zonnetje.
Samen met Vebego Groen (onze partner in het vergroenen) hebben we op beide locaties het schoolplein een stukje groener gemaakt. Alle groepen hielpen mee met schoffelen, compost sjouwen, planten verdelen en plantjes planten. Een geweldig gezicht om iedereen zo enthousiast en betrokken te zien meehelpen en met een prachtig eindresultaat. Laat het mooie weer maar komen!

MR vraag en antwoord

Feestdagen
Waarom staan we wel stil bij Kerst en Pasen, maar niet het Suikerfeest of Keti Koti?
Op welke wijze besteden we aandacht aan het Suikerfeest en Keti Koti?
Vanuit de montessorivisie is er gekozen voor een aantal te vieren feesten/feestdagen. Nationale feestdagen zoals Kerstmis en Pasen bijvoorbeeld. Deze worden gevierd door middel van een groepsmoment. Tijdens de kosmische lessen wordt er aandacht besteed aan de diverse religies en levensbeschouwingen met de daarbij behorende feestdagen, waaronder het Suikerfeest en Keti Koti.

Waarom knutselen we niet iets voor vader- en moederdag?
Het met de hele groep op hetzelfde moment hetzelfde knutselen met als doel een eindproduct past minder bij onze montessorivisie.
Expressieve activiteiten worden bij ons op school bij voorkeur aan kleinere groepen aangeboden en altijd naar aanleiding van eigen keus, naar teken/handvaardigheid techniek of opdracht, als verwerking van een kosmische les of in het kader van de voorbereiding voor een musical (zie onze schoolgids blz. 17 voor meer uitleg). Zo worden de zelfstandige werkkeuze en de eigenheid van het kind goed benut. Bovendien is er tegenwoordig veel diversiteit wat betreft gezinssamenstellingen op school. We willen dat al onze leerlingen zich prettig en gezien voelen. Vader- en moederdag zijn gezinsfeestdagen, iedereen heeft hier een eigen keuze in om dit wel of niet binnen het gezin te vieren, net als verjaardagen.