We doen het zelf!

Dit schooljaar zijn we gestart met onze eigen buitenschoolse opvang. Kinderen die voor schooltijd worden gebracht of na schooltijd worden opgehaald, blijven dus in hun vertrouwde omgeving. Gewoon bij ons op school. Op beide locaties is eigen opvang aanwezig.

Dat heeft veel voordelen. Om er maar eens een paar te noemen:

  • Het voelt vertrouwd en veilig voor de kinderen.
  • De kleintjes worden van en naar de klas gehaald en gebracht.
  • De lijnen tussen leerkracht en begeleid(st)ers zijn kort.

 

 

Continurooster

En wat gebeurt er dan in de middagpauze? Ook dan blijven de kinderen bij ons. Het Zeggelt draait een continurooster en het team verzorgt dan zelf de lunch met de kinderen.
Met recht integrale kinderopvang dus. Wat dat betreft, is het op Het Zeggelt goed geregeld.

Kinderdomein

Hoe geef ik mijn kind(eren) op?

Onze Buitenschoolse Opvang (BSO) is onderdeel van Integraal Kindcentrum Kinderdomein. Zij vinden dat kinder- en buitenschoolse opvang veel verder gaat dan alleen ‘dagbesteding’ of ‘oppas’. En wij zijn het daar helemaal mee eens.
Een IKC is een verbindende factor tussen school en thuis. De leidsters worden daarom getraind door leerkrachten. Zij vormen een team, dat er samen naar streeft om de overdracht tussen opvang en de basisschool soepel te laten verlopen.