Uitnodiging algemene ledenvergadering OR-MR

Beste ouders en verzorgers,

Graag nodigen we jullie uit voor de gezamenlijke openbare vergadering van OR (Ouderraad) en MR (Medezeggenschapsraad) van Het Zeggelt op;

Donderdag 17 oktober 2019
20:00 t/m 21:30 uur
Locatie Meeuwenstraat

De penningmeester van de Ouderraad bespreekt deze avond het financieel jaarverslag. De voorzitter van de Ouderraad doet verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar en de hoogte van de ouderbijdrage wordt opnieuw bepaald.

Daarnaast willen we graag met ouders verder praten over Ouderparticipatie & Communicatie. Al geruime tijd staat dit thema op onze agenda’s. We vragen iedereen die wil en kan de gedachten hierover met ons te delen, zodat we samen verder kunnen werken aan een nog hogere betrokkenheid en tijdige communicatie op onze school. We willen toe naar een manier van communiceren die beter aansluit bij de behoeften van ouders en leerlingen en past binnen de mogelijkheden van school. Wij willen hier graag nog actiever mee aan de slag en daarom hebben we een deel van de openbare vergadering hiervoor gereserveerd.

Wij hopen zo veel mogelijk ouders te zien op 17 oktober.

Vragen, opmerkingen en/of ideeën voor de themagesprekken kun je mailen aan ouderraad@hetzeggelt.nl of spreek één van ons even persoonlijk aan.

Met vriendelijke groet, ook namens MR, directie en team,

De ouders van de OR