musicals

Er komt weer een reeks musicals aan, opgevoerd door groepen op school. Vandaag genieten we van de musical “De muizenfamilie zoekt een huis” van de groep van Marleen/Engelien.
De groep van juf Anke is al druk aan het oefenen voor de musical “Pluk van de Petteflat”.
musical M.E