Kinderraad Consent

Vandaag waren de bovenbouwleerlingen van onze kinderraden bij Consent, ons bestuur. Daar hebben zij gesproken met leerlingen van kinderraden van andere Consent scholen en een van de algemene directeuren van Consent. Het gesprek ging over onderwijs nu en in de toekomst en talentontwikkeling. Het was een prachtig gesprek waarin leerlingen konden aangeven wat voor hen een “gave school” zou zijn. Wat veel naar voren kwam was behoefte aan sport/beweging.

Consent kinderraad