Informatie avonden

In de agenda staan de informatie avonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 25 augustus in de onderbouw, 1 september in de middenbouw en/of 8 september in de bovenbouw.

Welkom op:

schoollogo