Kinderraad

Vorige week donderdag is de kinderraad voor het eerst bijeen gekomen aan de Benthemstraat. De week ervoor aan de Meeuwenstraat. Iedere groep heeft één vertegenwoordiger gekozen. In de eerste bijeenkomst heeft iedereen zichzelf voorgesteld. We hebben zelfs al punten besproken die uit de groepen naar voren kwamen. Er zijn notulen gemaakt zodat de vertegenwoordigers in de groep konden vertellen wat er is besproken. We zien uit naar de volgende vergadering.